Зображення комічного в оповіданнях А. Чехова . Сміх — одна з численних переваг людини над твариною. (Лише людині важ ливо сміятися. За допомогою сміху людина позбавляється негативних емоціііі виявляє свої почуття, реагує на ті чи інші події або явища.)

 

Проблеми, які висвітлює автор в оповіданні «Хамелеон». (Це передусім іі прояви негативних рис характеру людини. Антон Павлович Чехов засуджує, підлабузництво, улесливість та корисливість. Саме ці негативні риси, на думку письменника, заважають людині жити, заважають її духовному  розвитку.)

Що я усвідомив, читаючи А. Чехова.