Значення шкільної драми та вертепу для становлення нової української драматургії ,значного розвитку драматургія починає набувати з другої половини XVII ст. у Київській колегії. Збереглося більше двадцяти текстів шкільної драми, здебільшого релігійно-повчального змісту. Вони виникли за період з 1673 по 1795 рр., за своїм репертуаром поділяються на декілька груп: драми різдвяні і великодні, драми про святих; в алегоричних образах — абстрактні поняття («Натура людська», «Надія», «Любов»). Також є драми, які написані за сюжетами вітчизняної та всесвітньої історії. Саме такі на Україні виникли на початку XVIII ст.

Авторами шкільних драм були викладачі піїтики, а виконавцями — школярі. За жанрами шкільні драми ділилися на трагедію і комедію. Композиція об’єднувала три частини. Центральна частина ділилася на акти, акти в свою чергу — на сцени, так звані «інтермедії». У репертуарі шкільної драми вона є найбільш життєвою частиною. Саме це й було початком пізнішої побутової комедії.

Зміни в соціально-політичному і загальнокультурному житті позначалися на українському літературному процесі. Поступово занепала «шкільна література», з’явилися елементи демократизму. Але гноблення українського народу Росією, Австрією, Польщею призводить до нищення національної культури. Народ активно протестує — так з’являється полемічна література.

Своєрідним мистецьким явищем в Україні XVIII ст. так звана вертепна драма, яка була близька до російського лялькового театру. Найбільше цікавила глядачів комедійна частина вертепної драми. Розповсюджували її мандруючі дяки, які самі складали пародійні вірші. Вертеп став одним із видів суто народного дійства, був відомий далеко за межами України і поширений майже до нашого часу. Вертеп ділився на 2 частини: світська і духовна. У першій були сховані елементи соціальної сатири, тому вона пронизана веселим сміхом. Духовна частина збереглася як вірність і данина минулому.

Саме світська частина є одним із початків реалістичної комедії XIX ст.

Елементи реалізму в шкільній та вертепній драмах мали велике значення для становлення нової української драматургії.