ЗДОРОВА ЛЮДИНА. Здається, немає на світі жодної людини, яка б намагалася спро­стувати твердження: здоров’я — це щастя і радість. Проблема в тому, що цю істину ти усвідомлюєш, але цілком розумієш сенс сказаного лише тоді, коли це здоров’я втрачаєш. Відомо: за гроші здоров’я не купиш. Це підтверджує статистика: постійно зростає матеріальний добробут, умови життя покращуються. З іншого боку, щорічно у світі тільки від серцевих хвороб гине кілька мільйонів людей.

Науково-технічний прогрес створив благодатний ґрунт для по­ширення багатьох «модних» захворювань, насамперед серцево-су- динних. Хто винен? Людина? Не тільки. Учені в результаті бага-тьох медичних експериментів і досліджень установили, що розвиток серцево-судинних захворювань, найбільш поширених сьогодні, пов’яза­ний із впливом багатьох негативних факторів зовнішнього і внутріш­нього середовища.

Найнебезпечніші фактори ризику —- артеріальна гіпертонія, по­рушення жирового обміну (надмірний уміст холестрину в крові), па­ління, нервово-психічне перенапруження, малорухомий спосіб жит­тя, надлишкова вага, зловживання алкоголем.

Негативний вплив багатьох факторів ризику можна послабити за допомогою лікарських засобів. Проте є інший шлях, набагато ефективніший та доступніший — здоровий спосіб життя. У першу чергу, слід позбутися шкідливих звичок.

Навіщо люди палять? Опитування виявило різноманітні причи­ни виправдання курців. Прагнення самоствердитися, наслідуван­ня, цікавість. Хто і що впливає на те, що підліток починає палити? Батьки, брати, сестри, однолітки. Іноді низький рівень успішності у школі, часто — бунтарство, бажання позбавитися тавра «білої во­рони» серед друзів.

Крім того, курців приваблює смак тютюну, почуття власної зна­чущості, впливає твердження дорослих: паління заспокоює нерви. Дівчата намагаються шляхом паління схуднути. Близько 85 від­сотків курців не знають про серйозну небезпеку паління для здоро­в’я або істотно її недооцінюють. Нікотин — це наркотик. Тютюн звужує судини, викликає посилену роботу серця, погіршує і руй­нує діяльність багатьох систем організму. Організації, які стиму­люють тютюнову промисловість, уважають, що отримують вели­кий прибуток. Це ілюзія. Держава і народ лише втрачають здоро­в’я і майбутнє. Уже давно прийшов час оголосити війну нікотину: «Паління чи здоров’я? Обирайте самі!»

Зловживання алкоголем має також сумні наслідки. По-перше, алкоголь не знімає нервове напруження, а тільки дарує ілюзію. Насправді напруження в головному мозку та всій нервовій системі зберігається, фіксується і збільшується під впливом алкоголю.

По-друге, алкоголь не покращує настрій. Його дія подібна до дії наркозу.

На першій стадії сп’яніння відбувається збудження, потім при­гнічування всіх функцій організму, як наслідок — головний біль, розслабленість, небажання рухатися. По-третє, науково доведено, що вживання алкоголю у холодних кліматичних умовах спричиняє високу смертність.

Систематичне зловживання алкоголем призводить до негатив­ного впливу на розумові здібності, погіршує увагу, пам’ять, само­контроль. Розвивається алкоголізм. Учені доводять, що це захворю­вання має спадковий характер: діти батьків, що п’ють, згодом самі страждають на алкоголізм.Якщо хто-небудь створив би словник «модних слів», то серед них обов’язково було б слово «стрес». Відчуття безсилля, немочі — голов­ний емоційний компонент стресової ситуації. Це відчуття виникає від неправильної оцінки ситуації, коли людина не помічає своїх до­сягнень, а фіксує увагу на невдачі.

Суттєвою є також готовність людини долати життєві труднощі. Той, хто очікує, що всі блага до нього прийдуть без будь-яких зу­силь, скоріше досягне стану депресії. Навіть у безнадійній ситуації необхідно діяти, необхідно долати стрес.

Альберт Швейцер стверджував: « Моє знання песимістичне, проте мої надії та воля оптимістичні». Ми повинні бути готовими подола­ти будь-яку стресову ситуацію. Крім того, активність — фактор, який протистоїть стресу. Будь-яка цілеспрямована діяльність на­роджує позитивні емоції і запобігає зародженню відчуття, що ти безсилий завжди і в усьому.

За останні десятиліття спостерігається зміна кліматичних умов. Цей процес, безумовно, в природі відбувається постійно, але техніч­на революція прискорила темпи кліматичних змін. Не тільки при­рода впливає на людину, але й людина впливає на природу. Між тим, є категорія людей, що помітно реагують на зміни у природі: на коливання атмосферного тиску, зміни температури повітря, зміни вологості тощо.

Доведено, що селяни, які живуть в умовах чистого свіжого по­вітря, втричі менше реагують на зміни погоди, ніж населення міст. У випадку метеовразливості для захисту організму існують ко­рисні поради. Необхідно загартовувати свій організм, дихати свіжим повітрям, одягатися відповідно до погодних умов. Для укріплення нервової системи необхідно добре відпочивати, позбутися шкідли­вих звичок, виховувати уміння жити у злагоді з самим собою і своїм оточенням. Необхідно своєчасно лікуватися й ліквідовувати джерела інфекції, що знижують імунітет. До речі, для боротьби з весняною втомою слід уживати вітамінізовану їжу.

Здорова людина — це щаслива людина. Здоров’я — неоцінен­ний скарб, який треба берегти!