ЗА ЗДОРОВУ РОДИНУ! Здається, ніколи так гостро, як у наш час, не стояла проблема здоров’я. Ця проблема охоплює широке коло взаємопов’язаних пи­тань, починаючи від глобальних вселюдських: здоров’я нашої пла­нети в цілому, здоров’я кожної окремої людини. Украй несприят­ливі екологічні умови, помножені на недбале ставлення особистості до власного здоров’я, спричинюють те, що малюки у цей світ при­ходять вже із багатьма, іноді хронічними, захворюваннями.

Нещодавно в моїй родині сталася радісна подія: моя старша сест­ра народила дитину. На щастя, малюк не має проблем зі здоров’ям, але вразив мене інший факт. На ґанку пологового будинку стояли вагітні жінки і … палили цигарки! У моїй голові сизий тютюновий дим аж ніяк не асоціюється із малесенькою ніжною і незахищеною дитиною, у крайньому випадку — із задушливою атмосферою яко­гось розважального закладу. Отже, для того щоб намагатися вирі­шити глобальну екологічну проблему планети Земля, необхідно по­чинати із маленького — залучення всіх людей до здорового способу життя. На цьому важкому шляху головне місце відводиться ро­дині.

Народна мудрість у піснях, прислів’ях і приказках утверджує важливу роль сім’ї в житті кожної людини, бо «без щастя в сім’ї нема щастя на землі». Ідеал народної педагогіки — повна сім’я, рідна домівка, родинне вогнище, оберігати яке повинні і люди, і різні символи традиційного хатнього вжитку, серед яких чільне місце відводилося рушникам з вишитими або витканими оберега­ми. По-справжньому повноцінним життя людини може бути в сім’ї, у вихованні дітей. «Перекотиполем» називають людей, які не тримаються рідної домівки, зраджують наречених, не створюють влас­ної сім’ї. У той же час скільки тепла вкладено в слово «батько». Його синоніми — тато, отець, няньо (неньо). Мама в Україні — мати, неня, ненька, матуся, матінка, мамуся.

Народна дидактика вчила, що кожна дівчина як майбутня мати повинна змалку психологічно готуватися до виконання обов’язків годувальниці й няні, навчититися доглядати дитину, тобто вміти її годувати, сповивати, вдягати, купати, лікувати й забавляти. У наш час підготовка до народження дитини повинна, на мою думку, бути обов’язком як жінки, так і чоловіка, і обов’язково включати поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя». Адже від здоров’я майбутніх батьків залежить здоров’я майбутньої дитини.

Не треба забувати про спадкові хвороби (хворобу Дауна, Шершевського-Тернера, хвороби обміну речовин, гемофілію та ін.). Поки що лікарі не мають стовідсотково надійних засобів їх попереджен­ня, але можуть полегшити стан дитини за умови своєчасного вияв­лення хвороби. Уроджені фізичні каліцтва доволі успішно лікують­ся хірургічним шляхом.

Дитина не повинна з’являтися у цей світ випадково, наприклад, унаслідок несподіваної зустрічі двох незнайомих людей на вечірці. Для створення повноцінної сім’ї чоловік і жінка повинні кохати одне одного, розуміти одне одного, поважати одне одного. Народження дитини має бути запланованим і бажаним. До народження дитини необхідно підготуватися: перевірити стан здоров’я, генетичну сумісність і забути про шкідливі звички. У профілактиці захворю­вань у дітей важливу роль відіграє свідоме ставлення батьків до власного здоров’я. Для здоров’я дитини важливими можуть бути порушення здоров’я батьків, які виникли у період формування, ста­тевого дозрівання організму майбутнього батька чи матері.

Надзвичайно важливим є стан жінки під час вагітності — мате­ринський організм і плід у цей час є одним цілим. Доведена мож­ливість переходу від матері до плода мікробів, вірусів, а також де­яких лікарських препаратів.

Найчутливішими є перші три місяці вагітності, коли форму­ються органи малюка, тому вплив шкідливих факторів у цей пері­од найнебезпечніший.

Здоров’я майбутньої дитини великою мірою залежить не тільки від здоров’я матері, але й від здоров’я батька. Деякі хронічні захво­рювання і негативні зовнішні впливи можуть обумовлювати непов­ноцінність чоловічих статевих клітин, порушувати їхній обмін ре­човин, змінювати їхню тонку будову. Змінені, деформовані чоловічі статеві клітини стають причиною народження неповноцінних дітей.

На жаль, досить часто чоловіки страждають на алкоголізм (за­значимо, що не тільки чоловіки, а й жінки). Народження дітей із фізичним каліцтвом, епілепсією, розумовою відсталістю прямо по­в’язані з алкоголізмом батьків. У давніх народів існував звичай, відпо­відно до якого перед першою весільною ніччю молодим не давали вино, лише тільки воду. У наш час остаточно доведено шкідливий вплив батьківського алкоголізму на зародок. У родинах, у яких чо­ловік страждає на алкоголізм, зародження дитини нерідко відбу­вається у стані сп’яніння: вагітність жінки триває у надзвичайно нервовій атмосфері, що призводить до розвитку ускладнень, перед­часних пологів. Діти народжуються слабкими, часто й довго хворі­ють, відстають у фізичному та розумовому розвитку.

До сумних наслідків призводить і наркоманія батьків. З одного боку, наркозалежність безпосередньо впливає на стан здоров’я ново­народженого і, щонайпечальніше, може бути причиною СНІДу. Час­то батьки-наркомани навіть не мають гадки, що є носіями невиліков­них сучасних хвороб і передають їх своїм дітям. Діти, народжені від активних наркоманів, приречені. Якщо навіть їм і пощастило наро­дитися відносно здоровими, веселі дитячі роки їхні будуть заповнені або щоденним спогляданням неадекватних батьків у стані наркотич­ного сп’яніння, або окликами чужих людей у державних установах.

Уявімо, що в щасливій здоровій родині народилася повноцінна здорова дитина. Але цей факт ще не є запорукою нормального роз­витку нової людини. Велике значення для укріплення і збереження здоров’я, що сприяє гармонічному розвитку організму, виробляє витривалість, спритність, підвищує загальний тонус, має фізична культура.

Людина живе у середовищі, яке постійно змінюється, і має справжній Божий дар — пристосовуватися до будь-яких змін. Така властивість організму може зберегтися лише за умови постійного його тренування, загартовування. Засобами загартовування є при­родні фактори — сонце, повітря, вода. Це кращі «лікарі», якщо їх правильно використовувати, стають вірними, добрими друзями.

Цілюща сила сонячних променів — життєвого еліксиру — відо­ма давно. Вони мають бактерицидні властивості, впливають на пси­хіку людини, її настрій. З давніх часів використовувалася цілюща сила води як засобу, що укріплює здоров’я людини. У сучасному українському романі «Солодка Даруся», який належить перу Марії Матіос, .описується спосіб подібного лікування: «Ось і тепер стоїть Даруся у холодній купелі осені — і бореться із цвяхами, забитими в голову чиїмось важким, безсердечним молотом. Та минає якийсь час — чорне залізо болю остаточно осідає на дно ріки, і тоді Даруся, підстеливши одну хустку з голови, сідає на камінь. Її босі ноги і далі — до кісточок — полоще чистенька прозора водичка. Вона чує, як їй нарешті легшає. Шум ріки остаточно заспокоює Дару- сю — і вона знову вертається до свого безконечного думання».

Чисте прозоре повітря, особливо після дощу або грози, надає бадьорості, сили. Добрий апетит, глибокий сон служать показника­ми того, що фактори загартовування використані правильно. Кож­на людина хоче бути здоровою і щасливою. Але здоров’я і краса не завжди є даром природи, дуже часто вони є плодом довготривалої систематичної роботи над удосконаленням свого організму. Така робота потребує сили волі, наполегливості, вона ж і виховує їх у людини. Перші навички здорового способу життя дитина отримує саме у родині, наслідуючи гідний приклад батьків. Я — за здорову родину!