ЯКИЙ життєвий шлях мені обрати. Хто не мріяв у дитинстві стати у майбутньому вчителем, артис­том, водієм тощо? Але ці мрії залишаються у дитинстві і разом із дитинством ідуть у минуле. Ти стаєш дорослим, самостійним, не­вдовзі повинен закінчити школу — і саме в цей час гостро постає питання: який життєвий шлях обрати? Є щасливці, ті, хто вже зма­лечку був спрямований або батьками, або власним талантом на пев­ний шлях. Школа для них стає сходинкою у майбутню професійну сферу. Я люблю фотографувати, інколи писав статті для шкільної газети, непогано малюю. З друзями ми заснували свою музичну групу.Творча професія приносить задоволення, але не всі творчі люди досягають успіху в житті. Перед людиною творчої професії постають щонайменше дві проблеми: як витримати випробування нереалізованістю. А потім, коли ти все ж таки досягаєш певної мети, яким чином витримати випробування славою? Можливо, хтось поду­має, що я надто все ускладнюю, але кожній людині важко, коли вона стає перед вибором. Такі сумні думки з’явилися у мене, і тоді я ви­рішив звернутися до спеціальної літератури.

Психологи говорять, що для правильного вибору професії необ­хідно враховувати такі чинники: здібності, певні взаємини з батька­ми і людьми, які пов’язані з професійним майбутнім, особистісний професійний план.

Один із внутрішніх факторів, який регулює активність люди­ни , — це образ « я », тобто особиста оцінка власних можливостей у пев­них сферах діяльності.

В основі цього образу лежить оцінка результатів діяльності цього «я». Кожна людина має кілька образів власного «я», що існують на різних рівнях розвитку, у різних ракурсах. Одночасно образ «я» є відображенням сподівань, прагнень людини. Наприклад, образ «я» уявляє те, до чого людина прагне, якою хоче стати, щоб відповідати сподіванням оточуючих. Тоді говорять про ідеальне «я», яке має най­головніше значення під час вибору професії.

Усі «я» живуть в одній людині. Якщо якесь починає перемагати, то воно змінює людину, поведінку, і це, відповідно, відображається на виборі професії. Якщо фантастичне уявлення про майбутню про­фесію не підкріплюється реальними діями, то мрії залишаться мрія­ми і ніколи не здійсняться. Наприклад, хлопець, якого всі обража­ють, мріє про те, щоб стати справедливим міліціонером. Але він не захоплюється спортом, не вивчає юридичні дисципліни — його мрії ніколи не здійсняться, що може травмувати його більше, ніж вчинки тих, хто його ображав.

Слід також ураховувати, що особистість розвивається внаслідок спілкування і спільної діяльності з іншими людьми. Усе, що вміє і знає людина сьогодні, її думки, звички, поведінка з’явилися тільки завдяки оточуючим. Оцінка власного «я» є результатом постійного порівняння того, що ми спостерігаємо в собі, з тим, що бачимо в інших людях. Кожен із нас обертається серед людей, погляди яких ми вважаємо правильними, справедливими. Ми прислухаємося до порад друзів. Чим ширше коло спілкування, чим більше друзів, тим більше інформації про майбутню професію можна отримати.

Я впевнений, що не помилився у виборі майбутньої професії журналіста, а тому буду намагатися здобути якомога більше корис­ної інформації. Я вже підготував статтю для місцевої газети і споді­ваюсь, що мої мрії стануть невдовзі реальністю.