Я — ЗА ЗДОРОВУ РОДИНУ! Усім відомо, що здоров’я — найголовніше багатство людини, адже лише здорова людина може почуватися веселою, щасливою, повного сил та енергії. Найбільше прислів’їв складається саме про здоров’я. «Без здоров’я нема щастя», «Здоров’я не купиш», «Гроші загубив — нічого не загубив, здоров’я загубив — усе загубив». Так, для людини дуже важливо мати міцне здоров’я. Тільки здорова людина може повноцінно працювати і повноцінно відпочивати. Лише здорова людина може здобути освіту, опанувати цікаву про­фесію, принести користь державі, із задоволенням та на повну силу працювати в обраній галузі. Тільки здорова, всебічно розвинена, освічена людина здатна керувати своєю долею та впливати на роз­виток своєї країни, саме тому формуванню здоров’я потрібно при­діляти багато уваги з самого початку життя.

Яким буде здоров’я, а потім усе життя, залежить від тебе само­го. Кожна людина сама обирає, яким спортом їй займатися, які страви вживати, які звички мати. Від самої людини залежить, на­скільки уважно буде вона ставитися до самопочуття, чи буде при­діляти увагу сигналам, які подає організм.

Кожен обов’язково має пам’ятати, що його здоров’я — це здоро­в’я усієї його родини. Неможливо виростити здорову дитину у тій родині, де батьки не приділяють достатньо уваги здоровому спосо­бу життя.

Спосіб життя є найважливішою умовою формування здоров’я тому, що поняття «здоров’я» не обмежується лише відсутністю хво­роб. Здоровою можна назвати людину, яка правильно харчується, активно рухається, доглядає за своїм тілом, не має шкідливих зви­чок. Здорова людина повинна також мати стабільну психіку, розумі­ти свої почуття і правильно висловлювати свої думки, постійно набу­вати нових знань і вміти їх застосовувати, вільно та без конфліктів спілкуватися з оточуючими.

Усі ці риси не даються людині від народження, вони формуються протягом життя, особливо активно — у дитинстві. Головна роль у формуванні здорового способу життя, надбанні корисних звичок, повноцінному розвитку дитини належить батькам. Лише тоді, коли
усі члени родини одностайні у дотриманні здорового способу жит­тя, можна говорити про формування та виховання здорової дитини.

Усі повинні знати, що таке здоровий спосіб життя, які його скла­дові. Саме тому правила здорового способу життя вивчають на уро­ках, на позакласних та шкільних заходах, обговорюють на батьків­ських зборах.

Формулою здорового способу життя можна вважати таку фор­мулу: «Зберегти, розвивати, відновлювати».

Перша складова — зберегти — означає поводитися так, щоб не зашкодити своєму здоров’ю: уникати небезпечних ситуацій, запобі­гати шкідливим звичкам, не вживати зіпсованої та шкідливої їжі. Виконання цієї складової дитиною неможливе без участі дорослих.

У рекламі кожен продукт подається надзвичайно смачним, при­вабливим, корисним. Маленьким дітям і школярам необхідно пояс­нювати, що не завжди треба вірити рекламі. Слід розказати, яку шкоду здоров’ю може завдати той чи інший продукт, а найкращим прикладом і найкращим доказом буде той факт, що батьки самі не стануть уживати таку їжу.

Підліткам треба пояснити, які наслідки має вживання сигарет і алкогольних напоїв. Пиво — не найкращий засіб для тамування спра­ги, це алкогольний напій. Його вживання має ті лс самі наслідки, що і вживання горілки чи міцного вина. І що шкода від так званих «лег­ких» алкогольних напоїв для дитячого організму навіть набагато більша, ніж для організму дорослої людини.

Недостатньо лише зберігати здоров’я, виключити шкідливі звич­ки та погану їжу. Здоров’я треба підтримувати, працюючи над роз­витком своїх здібностей і можливостей.

Тренуванням можна вдосконалити можливості тіла: навчитися швидше бігати, вище стрибати, дальше плавати. А як приємно та вдвічі корисніше робити все це разом зі старшими членами сім’ї: є стимул, є з чим порівняти свої досягнення, є на кого рівнятися! Лише у тій родині, де активному розвитку здоров’я приділяється достатньо уваги, батьки є справжнім прикладом для своїх дітей.

Батьки можуть навчити дітей не лише вдосконалювати своє тіло, а й поважати самого себе та інших людей. Треба знати норми і правила громадського життя; застосовувати знання у житті; уміти приймати виважені рішення; зважати на почуття і потреби інших людей; слухати і говорити; відстоювати свої права, шануючи права інших. Набуття усіх цих життєвих навичок, виховання стійких мо­ральних принципів — важлива складова нашого здоров’я.

На жаль, ми живемо у такому світі, де неможливо захиститися від усіх загроз, хвороб і негараздів. Як би не намагалася людина дотримуватися здорового способу життя, її можуть спіткати хворо­би і травми, розчарування та неприємності. Тому наступною складовою здорового способу життя є вміння відновлювати здоров’я, правильно поводитися тоді, коли ти захворів або отримав травму.

Це означає, по-перше, уміти вчасно виявити ознаки поганого са­мопочуття, по-друге, уміти надати невідкладну допомогу постраж- далому і самому собі, по-третє, правильно поводитися під час хворо­би, прислухатися до порад лікаря. На цьому етапі також не обійти­ся без допомоги дорослих членів родини.

Не викликає сумніву той факт, що за здоров’я кожної людини несе відповідальність і вона сама, і члени її родини, і держава, яка, завдяки відповідним законам та програмам, створює дітям умови для повноцінного розумового, фізичного, морального, духовного і соціального розвитку.

Можна впевнено сказати, що я не тільки за здорову родину, а й за здорову країну. Здоров’я держави — це здоров’я міста, здоров’я родини, здоров’я кожної окремої людини.