Християнсьні мотиви в романі Б. Пастернака «Доктор Живаго». Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» — це твір про переломний момент історії країни, яка була для письменника Батьківщиною. Отож революція стала подією, яка перевернула світ для таких, як доктор Юрііі Живаго. Що ж тримало цей світ? Пастернак вважає, що християнські цінності.

Увесь роман сповнений християнських ідей, що проявляються і безпосередньо через мову, і опосередковано — через символи. Так уже саме прізвище головного героя — Живаго — асоціюється з образом Христа: «Ти єси син Бога живаго». Та до того ж ім’я героя — Юрій — так само символічне, бо це варіант імені Георгій, тобто Гсоргій-побідоносець. Здається, що Юрій Живаго наче спостерігає за життям, а не діє. Та розуміння ним життя і його законів грунтується на християнських цінностях. В основі сюжету проглядає євангельська драма духовного вибору і хресної жертви. Не випадково думки головного героя постійно повертаються до зв’язки життя—смерть—воскресіння. Роман розпочинається іі закінчується сценою поховання. Спочатку це поховання матері Юри. а наприкінці роману — сцена поховання самого Юрія Живаго, яку ми бачимо очима Лари. Вона говорить з ним, як із жйвим: «Твій відхід, мій кінець. Знову щось велике, невідворотне. Загадка життя, загадка смерті, принадність генія, принада оголення, це ми, звичайно, розуміємо. А дрібні світові чвари на кшталт перекроювання земної кулі, це, вибачайте, це не про нас». Так, головним постає саме людське життя, а не «світові чвари». Воно таке маленьке, таке коротке, а надто коли ще й у нього втручаються могутні історичні події. Соціальна історія постає в романі як одна з іпостасей буття, а історичні катаклізми як стихійне лихо. Отож головна проблема в тому, як вистояти людині у зіткненні з хаосом, як зберегти душу й перемогти смерть.

Головний герой роману Юрій Живаго вабить людяністю, відкритістю, умінням любити й цінувати життя. Навіть те. що він такий незахищений перед світом, здається радше здатністю до роздумів, сумнівів. У ньому відсутня агресія: Юрій Живаго — втілення морального ідеалу людини: талановитий, добрий, розумний, до того ж він зберігає свободу духу. Це так непросто, але Юрій бачить світ по-своєму й не підлагоджується ні до кого, адже він особистість, особистість само-цінна іі самодостатня. Так реалізує Б. Пастернак ідею роману щодо християнської ідеї свободи особистості. Разом із тим сюжет долі самого героя ніби заданий від початку. Згадаіімо початок роману й питання у натовпі: «Кого ховають?» їм відповідали: «Живаго». І його смерть прийшлася на кінець серпня, ближче до Преображення Господнього. То навіщо ж він приходив у світ? Пастернак вважає, що це було потрібно, аби увічнити життя у поезії. Адже письменник прирівнює поетів до посланців Божих.

Так утілено християнські мотиви в романі Б. Пастернака «Доктор Живаго».