Вічні ідеали добра й братерства. Начебто чорні урагани, які змітають усе на своєму шляху, проносилися над землею Грузії криваві війни й нищівні по­жежі. Безцінні скарби духовного життя зникали в полум’ї, мішалися з кров’ю, втоптувалися в землю. Стародавній народ картвелів достойно опирався войовничим загарбникам.

Велика поема Шота Руставелі вціліла в ті страшні часи й змогла донести до сьогодення вражаючі картини стародавньо­го життя. Цей твір дає можливість почути відгомін вируючих пристрастей давнини, захопитися піднесеним коханням, насо­лодитися спогляданням безкорисливої дружби. “Витязь у тиг­ровій шкурі” сприймається й сьогодні як живий витвір, повний потужної інтелектуальної сили, котрий має могутній емоцій­ний вплив. Ці відчуття, ці творчі переваги повною мірою сфор­мували картвельський, тобто сучасний грузинський народ.

Коли уважно читаєш поему, переконуєшся в тому, що “Ви­тязь у тигровій шкурі” міг з’явитися лише за часів розквіту грузинської літератури й культури взагалі. Поему створив не просто талановитий майстер художнього слова, а геній, який вийшов із багатовікової культурної традиції. Поема “Витязь у тигровій шкурі” є дорогоцінним духовним скарбом гру­зинської нації. Саме нація, так само, як і рідні земля та небо, оберігала й передавала геніальні рядки від покоління до по­коління. Крізь нашарування мистецьки оздоблених народ­них легенд прозирає справжня біографія автора поеми.

З прадавніх картвельських міфів виростає фабула поемц “Витязь у тигровій шкурі”. Шота Руставелі наділив своїх героїв усіма можливими земними й небесними чеснотами. Сюжетна лінія твору зосереджується навколо долі Автанди­ла й царівни Тінатін, Таріела і Нєстан-Дареджан. Вчинки й характери головних героїв визначає в першу чергу кохання. Головна думка твору, на мій погляд, полягає в тому, що мо­ральна та тілесна довершеність аніскільки не віддаляє ідеаль­них героїв від реальних людей, але навпаки, наближає їх до земного життя. У цьому й полягає героїчний гуманізм Руста­ве лі, який на кілька століть випередив своєю творчістю ти­танів європейського Відродження. Саме створення засобами художнього слова подібної до божества людської особистості є стрижневою ідеєю “Витязя у тигровій шкурі”.

Зміст “Витязя у тигровій шкурі” всотав у себе всі відкриті людством вічні ідеали дружби, добра, братерства, високої справед­ливості.