ТЕМАТИКА РОДИННО-ПОБУТОВИХ ПІСЕНЬ. Пісня — дивний птах народної душі, що крилами сягає неба, а поглядом охоплює рідну землю. Серед жанрового багатства народ­ної лірики найніжнішою виступає народно-побутова поезія. Родинно-побутові пісні охоплюють найважливіші сторони життя україн­ської сім’ї: щасливе й нещасливе кохання, вірність і зрада, побут подружжя, складні стосунки між членами родини, перебування на чужині тощо.

У пісні «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?» драматично роз­виваються події, спричинені нещасливим коханням, ліричної ге­роїні. Дівчина з відчаю стрибає в річку Дунай, обіцяючи залиши­тися поряд із рятівником. Штефан — воєвода рятує «дівоньку-ду- шеньку». Сама природа сумує із героїнею: смутно тече Дунай-річка.

У формі діалогів розкривається конфлікт почуттів (дівчина — Ду­най — Штефан — воєвода — дівчина).

У пісні «Віє вітер на долину» розкривається конфлікт ліричної героїні із родиною чоловіка. Це найпоширеніша тема родинно-побу- тових пісень. Дуже часто невістку принижували, використовували як робочу силу, дорікали постійно, забороняли відвідувати батьків. Але народні традиції були міцними: дівчина пам’ятає про подружній обов’язок, змушена коритися долі. Розмова із рідним братом жи­вильною краплею потрапляє в душу. Але життя триває… Треба ко­ритися долі, чужій рідні, тільки вітрові довіряючи свій душевний біль. Справжньою перлиною народної скарбниці була Маруся Чурай, дівчина-легенда з Полтави. Серед багатьох пісень цієї народної по­етеси є чудова стрічка родинно-побутових, пов’язаних із трагічним коханням до козака Гриця Бобренка:

Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці,

Бо на вечорницях дівки-чарівниці,

Котра дівчина чари добре знала.

Вона ж того Гриця та й причарувала.

Ця популярна історія здавна служить життєвим уроком, засте­рігаючи зрадливих коханих. Наші мудрі предки вчили нас цінува­ти загальнолюдські норми життя в суспільстві. Зрада завжди вва­жається великим гріхом. Хто зрадив у коханні, той зрадить і в дер­жавній справі.

Родинно-побутова народна лірика — невичерпне джерело для створення творів мистецтва. Творчість багатьох талановитих україн­ських письменників нерозривно пов’язана із народним фольклором.