Тема пристрасного кохання. Сапфо — поетеса, яка оспівувала внутрішній світ закоханої людини. Для неї кохання — це пристрасть, шаленство, яке повністю володіє людиною. Сапфо не приховує своїх почуттів і того самого вимагає від коханого, адже, вважає поетеса, головне у стосунках закоханих — щирість.

У вірші «До богів подібний…» об’єкт її почуттів піднесений на нечувану висо­ту — «до богів подібний». Його принадливий усміх змушує серце ліричної герої­ні переставати битися, слова не йдуть з язика, тому що він німіє, а по тілу біжить пломінь тонкий, у вухах — шум, очі нічого не бачать. Лірична героїня почувається так, наче наближається смерть: блідне, тремтить, никне й обливається потом. Ці прояви кохання лірична героїня сприймає як неодмінну складову цього почуття, не аналізуючи їх, не даючи їм оцінку.

Сапфо вдалося яскраво змалювати внутрішній світ закоханої людини за допо­могою епітетів, які передають не почуття, а найтонші їх відтінки: ніжне бриніння, принадливий усміх, пломінь тонкий. Уособлення передають ступінь закоханості: «серце перестало б у грудях битися», «пробігає пломінь тонкий по тілу». Порів­няння увиразнює силу кохання: «никну, мов трава пожовкла».

В іншому вірші — «Жереб мені випав такий» — розкривається не лише вну­трішній світ ліричної героїні, а й її світосприйняття і світовідчуття. Поетеса під­креслює зв’язок ліричної героїці зі світом природи, який вабить героїню своєю розкішшю і красою, сонячне проміння надає їй життєвих сил і оптимістичного світосприйняття.

Антична література, як відомо, звертала увагу не тільки на зовнішню красу людини, а й передусім на її внутрішній світ. Мабуть, саме цим пояснюється відсут­ність портретних характеристик об’єктів кохання ліричної героїні віршів Сапфо: подається лише відгук душі закоханої дівчини на почуття і образ коханого. Тому можна стверджувати, що поезія Сапфо цінна думкою про самоцінність людської особистості, вільної і щирої у проявах своїх почуттів, здатної палко кохати і лю­бити світ природи, черпаючи з нього оптимізм і життєдайну силу. Можливо, саме ця щирість і відвертість подобалася читачам і викликала інтерес до творчості Сап­фо упродовж багатьох століть.