СВІТОБУДОВА У ФІЛОСОФСЬКІЙ ПОЕМІ ДАНТЕ. В історії багатьох країн відомі митці слова, які найповніше ви­разили геній свого народу. Саме такою людиною був для Італії Данте Аліг’єрі. Нащадок шляхетного роду Флоренції прожив дра­матичне життя. Перебуваючи в центрі політичних подій Італії, пись­менник опиняється у вигнанні, яке тривало майже 20 років. Так на чужині й помирає славетний італієць. Роки вигнання виявилися най- пліднішими для митця, саме в цей час написав він головний твір — «Божественну комедію».

Перша назва поеми «Комедія» — так називали твори із сумним початком і щасливою кінцівкою. Нащадки додали епітет «божествен­на», підкреслюючи досконалість, гармонію і красу твору. За релігій­ною символікою поема складається з трьох частин: «Пекло», «Чисти­лище» і «Рай». У кожній частині 33 пісні, а разом із вступом їх сто.

«Божественнакомедія» задумана як «видіння» — мандри зрілого поета загробним світом до центру Землі.

Поводирем доля обирає римського поета Вергілія як символ ро­зуму й справжнього патріотизму. Разом із поетом він проходить Пекло, Чистилище й підноситься до Раю.

У поемі Данте змалював картини італійської сучасності через осо­бисті погляди та почуття. Поступово минаючи дев’ять кіл Пекла, поет детально аналізує морально-етичні проблеми суспільства. Го­ловний гріх — байдужість — не прощає навіть Пекло. Таких людей уява автора вміщує перед ворітьми Пекла. Окремо на зелених луках нідпочивають праведні люди, які жили до християнства. Загороджу­ють шлях до сонячного пагорба алегоричні символи людських вад: Пантера (Пристрасть), Лев (Гордість) і Вовчиця (Жадібність).

Над входом до Пекла напис «Хто входить, залишить сподіван­ня». До перших кіл Пекла потрапляють грішники, які не дотриму- палися моралі, надмірно захоплювалися коханням. Розповідаючи історію кохання Франчески та Паоло, автор співчуває молодим, бо вони постраждали через закони суспільства. У наступних колах потерпають марнотратники й заздрісники, лицеміри, насильники та зрадники.

У колах Чистилища «душі знаходять очищення й до вічного сходять буття». Людей позбавляють гордощів, заздрощів, зневаги та гніву. Рай також має дев’ять «ангельських» кіл. Данте в образі головного героя відчуває задоволення, радість і піднесення духу.

Мета «Божественної комедії» — показати гріховний стан суспіль­ства, необхідний шлях до блаженства й очищення.

Найвидатніший поет Італії творив на зламі доби, тому Данте Аліг’єрі вважають останнім поетом середньовіччя й першим поетом нового часу. Своє творче надбання він представив як поет, учений, філософ і політик.