Розмова з  рідним краєм. Любов до рідного краю — провідна тема творчості поетів-ліриків, поетів-патріотів. (З давніх-давен поети намагалися передати свої почуття за допомогою поетичного слова. Головним для них були почуття любові до батьківщини, до рідного краю. Найглибші за змістом і наймилозвучніші вірші були покладені на музику і набули ще більшої популярності. Так сталося і з віршем К. Малицької «Чом, чом, земле моя…».)Діалог ліричної героїні вірша з рідною землею. (З перших рядків вірша «Чом, чом, земле моя…» авторка передає свою палку любов до отчого краю. Вона ніжними фарбами змальовує красу природи. Її звернення до рідної землі продиктовані серцем, відчуттям повноти життя і радості:

Чом? Чом? Чом?Земле моя,

Так люба ти мені?

Чом, чом, чом, земле моя,

Чарує так мене краса твоя?

Питання, звичайно, риторичні. Насправді авторка знає, про що пише. Але саме через уявний діалог підкреслює глибину своїх патріотичних почуттів. Здавалося б, прості запитання і прості відповіді. Та вони породжують у читача світлі роздуми, спонукають уважніше придивитися до навколишнього світу.) Що для мене означає «рідний край»? (Для мене рідний край там, де живуть мої батьки. Рідний край там, де мешкають близькі і рідні мені люди, де живуть мої друзі. Рідний «фай там, де знайома з дитинства природа нагадує мені про перші кроки на цій землі, мої перші відкриття. І не можна не любити цю землю, не берегти її, не ставитися з пошаною до людей, які живуть на цій землі. Адже ти — один із них. Я поки ще не знаю, до яких місць на планеті приведуть мене мої життєві шляхи. Та напевно знаю, що рідний край залишиться назавжди рідним краєм.)