РОМАНТИЧНІСТЬ ОПОВІДАННЯ «МАКСИМ ТРИМАЧ». Марко Вовчок — жінка в літературі. Жінка, що ховається за чоловічим прізвищем. Одне це вже саме по собі незвичайне. А ще до того красуня, за якою страждав не один із найосвіченіших, найпривабливіших чоловіків тодішньої Європи. Росіянка за національністю, вона стала українською народною письменницею. Дворянка за походженням, яка ненавиділа всім серцем кріпацтво. Саме з цієї ненависті, із спостережень за життям у бать­ківському домі, потім в Україні виникли «народні оповідання» Марка Вовчка, які позначені глибоким впливом критичного реалізму. Серед цих творів виділяється два оповідання — «Максим Тримач» і «Данило Гурч», які носять виразне романтичне спрямування.

Романтизм як літературний напрям в Україні мав свої особливості. Велику роль у творах романтиків відігравала національно-історична те­матика, ідеалізація патріархальних відносин, поєднання національного й соціального начал (зокрема, наявність соціальної детермінованості ха­рактерів); ліричний герой перебуває в гармонії з природою й природним життям. Усе це притаманно й персонажам оповідання Марка Вовчка «Мак­сим Тримач».

Головний герой твору Максим став багатим господарем, займаючись контрабандним перевезенням товарів. Але не запишався, тримався грома­ди: «А такий був: нехай тільки станеться кому з нашого села пригода — го­ловою ляже, а вирятує, нехай зачепить хто чужий, то й не збудеться лиха: налетить, як той вихор нагальний, дощенту викорчує».

Був Максим удівцем, мав дві дочки. Катря, старша, уже на виданні, але відмовляла всім женихам, бо таємно полюбила сміливого молодого козака Семена. Батько ж сказав їй: «… Я тебе не буду … силувати, та й за бурлаку не віддам; нехай він хоч і місяця з неба схопить». Молоді вирішили доче­катися, поки Семен стане самостійним хазяїном. Але під час бурі на Дніпрі той гине. Катря з горя топиться в річці. Максим глибоко переживає своє горе, вважаючи себе винним у загибелі дочки.

І Максим Тримач, і Катря, і козак Семен, як герої романтичного тво­ру,— особливості яскраві, незвичайні, трагічні. Фон, на якому відбувається дія, теж незвичайний — контрабанда, страшна буря на річці, тверде батькове слово, сильне кохання, самогубство, відхід від справ і від людей Максима. Дуже поетично описується природа, коли Катря дожидає коханого. Дізнав­шись про його загибель, вона сплітає вінок, вішає його над водою, а потім, коли сходить місяць, кидається з вербової гілки у воду. Ця сцена виписана з такою силою та пристрастю, що нагадує Офелію з «Гамлета» Шекспіра.

Отже, романтичне волевиявлення характерів, емоційна наснаженість образів, використання фольклорних образів та художніх засобів в опові­данні Марка Вовчка «Максим Тримач» вказують на його романтичну спря­мованість