Роль Маргарита у формуванні образу Фауста. Пошук сенсу життя Фауста після його омолодження почався з «виру чуттєвих втіх». Він побачив Маргариту і відчув у серці жадобу кохання. Проста, земна, не- освічена дівчина була доброю, відвертою, скромною. Вона є втіленням чистоти і багатьох чеснот: вміння прощати, вірно кохати, жертвувати собою заради кохан­ня. Її ніжність і жіночність приваблюють Фауста, закохані проводять теплі вечори разом, дівчина також охоплена пристрастю і сумує за коханим. Але їхнє кохання приречене: молоді люди належать до різних соціальних верств, мають різний сту­пінь інтелектуального розвитку. Фауст — егоїст, він не може уявити це почуггя кінцем шукань сенсу життя, а Маргарита не може збагнути мети життя Фауста. Саме тому кінець їхніх стосунків трагічний. Але це кохання змінило героя.

Стосунки з Маргаритою були звичайним земним почуттям, але вони духов­но піднесли Фауста. Попри свій егоїзм, герой побачив у Маргариті людину, а не тільки фізично привабливу жінку. В неї був свій внутрішній світ, хоч е й обме­жений порівняно з внутрішнім світом Фауста. Неодноразове порушенням Фаус­том моральних принципів суспільства привело Маргариту до трагедії: вона боже­воліє після смерті матері, брата і вбивства їхньої з Фаустом дитини. Фауст добре розуміє, що винний у трагедії дівчини. Досвід цього кохання вплинув на форму­вання у Фауста почуття відповідальності за власні вчинки. Герой тяжко пережи­ває кінець свого першого кохання і загибель Маргарита, але прагнення діяти зму­шує його продовжити пошуки щастя. Хоча в його житті буде нове кохання, мож­на стверджувати, що кохання до Маргарита розбудило в серці Фауста природні, найкращі риси, тоді як друге — до Прекрасної Олени — корисливість, звичку до споживання та збайдужіння до почуттів такого гатунку.

Гете був переконаний, що дорожча не та істина, що сприймається на віру, а та, що здобута власним досвідом. Істину людина має сприйняти не лише розу­мом, а й усім серцем; це має бути особисто сприйнята істина. Саме тому настіль­ки важливим для майбутнього Фауста, людини, яка живе для інших, був досвід кохання до дівчини, чия жертовність, щирість і відвертість розкрили кращі по­чуття його душі.