Проблеми моралі у повісті У. Самчука «Марія». Повість «Марія» написана ще 1933 року, та побачила світ в Україні вже незалежній лише 1991 року. Це пояснюється тим, який смисл, яку ідею ніс твір. Найважливішими в ньому були проблеми моралі, причому не з точки зору класової, а із погляду вічних християнських і національних цінностей. Автор оцінював людей, події, ідеологію того часу саме з таких позицій. Ось чому так багато уваги приділено розповіді про усталений порядок життя українського села, основою якого завжди були праця, совість, родина. По-різному складається доля героїв, та оцінка їхніх вчинків завжди подається з позицій цих цінностей. Ось повертається додому після служби у флоті Корній — чужий, брутальний, одвиклий від праці. Його спотворена чужиною душа відобразилася у мові. Марія навіть не розуміє ііого: «Хіба вона знала, шо на це сказати. Коли б хоч по-людськи говорив, а то бозна-як…» І мораль його чужа. Нелегко довелося Марії долати оте чуже в ньому. Поступово через працю повертається совість, повага до сім’ї, коли вже язик не повертається сказати на сина «сукин син». Так поступово повертається мораль. Може, щоб підкреслити, що за будь-який аморальний вчинок доводиться платити, автор показав історію синів Корнія і Марії. Як страшно, бо до Максима перейшло найгірше, що було в його батькові за часів матроства — брутальність, неробство, презирливе ставлення до своєї сім’ї і свого народу. Це він і такі, як він, були винні н тому, що сталося з народом — голод, смерть, нищення мови, культури, забуття свого коріння на довгі роки.

На противагу цьому показано людяність і красу стосунків Марії та Гната. Гнат — носій типових національних рис — сумлінності, працелюбності, вміння любити й прощати. Такими ж самими якостями наділена й Марія. Досить згадати епізод, коли Гнат вибачається перед Марією за підпал: «Пробач. Це я. З любові». Та Марія давно пробачила його, бо знала про це ще тоді і розуміла: вона винна перед Гнатом. Але так склалося їхнє життя. Чи, може, автор свідомо так побудував сюжет?

Автор показує взаємозалежність моралі особистої і суспільної. Адже суспільство, побудоване на спотвореній моралі нищення селянина-трудівника, на нехтуванні родинних цінностей, саме собою аморальне.

У. Самчук, зобразивши життя звичайної селянки з біблійним ім’ям Марія, покатав моральні проблеми суспільства доби перелому в житті нації, доби страшної трагедії українського народу, яка була’викликана революцією і колективізацією, шо спричинилися до голодомору.