Покровська церква в місті Харкові. Старе місто – це історичний центр Харкова. Саме тут, біля злиття річок Лопань та Харків, була побудована по­над 350 років тому фортеця, яка поклала початок одному з найбільших міст України.

Саме тут у 1669 році, на колишньому монастирському подвір’ї, піднісся Покровський собор. Це найстаріша ка­м’яна будівля міста, зодчий її залишився невідомим.

Щоб потрапити до нині діючого Покровського монасти­ря, треба пройти під аркою воріт, які виконані в стилі ба­роко і увінчуються витонченою маківкою.

Серед декількох масивних будівель увагу привертає легка вишуканість Покровської церкви. Ця унікальна ар­хітектурна пам’ятка втілила в камені художні ідеали укра­їнського народу. Майстри використали традиційні форми культового зодчества наших пращурів. Типова для Украї­ни церква з трьома банями височить на теплому зимовому соборі, верхня холодна частина храму оточена галереєю, яка об’єднується з дзвіницею у вигляді намету.

Різьблені цегляні наличники співіснують з типовими для української архітектури карнизами, пояс яких доповнюєть­ся зображенням сонця.

Легкі форми цієї архітектурної пам’ятки спрямовані вгору і вражають своєю гармонійністю. Сама ж дзвіниця виглядає суворішою.

Покровська церква – цікава пам’ятка ранньої українсь­кої архітектури. І мені приємно, що вона знаходиться в моє­му рідному Харкові.