Оспівування кращих душевних якостей людини. Доба Середньовіччя визначала не тільки життя за суворими законами церкви, а й чіткий поділ суспільства на професійні верстви — цехи, розмежування за май­новим та соціальним станом. Саме місце людини в суспільстві визначало її цін­ність для нього. Шляхетність почуттів вважалася рисою аристократії.

Читаючи новели Боккаччо, розумієш, що для нього людина та її душевні пере­живання важливіші за її становище в суспільстві. А мати найкращі моральні якос­ті можуть люди різних соціальних станів, не тільки королі та вельможі, як вважа­лося раніше. Читач дізнається про безліч випадків, у яких дійовими особами були представники усіх верств суспільства, які демонструють і дотепність, і веселість, і щедрість, і широту натури. В «Декамероні» можна знайти приклади найкращих ду­шевних поривань і якостей людини: благородства, щедрості, чесності, тактовності. Таким чином, Боккаччо розвінчує середньовічне уявлення про те, що значущість окремого індивіда визначається не його особистими якостями, а місцем у соціаль­ній ієрархії. Щоб довести свою думку, автор використовує реальні імена королів, султанів, давньоримських імператорів, події, які відомі його сучасникам, перено­сить дію своїх новел на всім відомі вулички реальних італійських міст. Видатний італієць стверджував: «Не вінець, скіпетр, а особисті чесноти підносять людину на справжню висоту». І як доказ цієї думки письменник зображує, наприклад, нічим не примітного городянина чи людину іншої національності, поведінка яких свід­чить про такі риси характеру, як дотепність, розум та інші позитивні якості.

Герої «Декамерона» були не ходячими схемами, чиї образи закликали до ви­конання певних правил того часу, а цілком реальними людьми, вчинки яких від­повідали моральним принципам того часу. Головним героєм і господарем світу «Декамерона» є розумна, мужня та інтелігентна людина. Саме вона виявляється сильнішою за долю.

Ось, наприклад, перша новела четвертого дня. Гісмонда, донька принца Са- лернського Танкреда, рано стає вдовою. Повернувшись до батьківського дому, вона закохується у звичайного юнака, служку Гвіскардо. їхні почуття взаємні, але батько Гісмонди, дізнавшись про зв’язок своєї доньки з прислужником, ув’язнює хлопця й грубо докоряє доньці. Але Гісмонда заперечує батькові: докори Танкре­да Грунтуються не на тому, що донька мала любовний зв’язок поза шлюбом, а на тому, що його донька покохала простолюдина, який не має знатного походження.

Танкред наказує стратити Гвіскардо, а Гісмонда, не витримавши смерті коха­ного, випиває отруту. Шкодуючи про скоєне, Танкред поховав коханців у спіль­ній могилі. Новела розповідає нам про справжні почуття, на заваді яким стали стереотипи та догми тогочасного суспільства.

Навіть у ті далекі часи, коли знатна жінка не мала права вийти заміж за юнака з простого роду, такі жінки, як Гісмонда, розуміли абсурдність звичаїв і, як .могли, боролися з несправедливістю, яка ставала на перешкоді їхньому щастю. Неодно- разово у новелі наголошується, що бідність свідчить тільки про відсутність грошей і аж ніяк не про відсутність шляхетності.

Варто сказати про сміливість автора, який сатирично зображує у своєму тво­рі ті недоліки суспільства, які сприймалися як належне, але суперечили людській природі.

Боккаччо показує читачеві неповторний світ людської душі, цінність якої роз­кривається у її вчинках. І це є наукою не тільки сучасникам письменника, а й прийдешнім поколінням.