Дух великого Кобзаря завжди залишався вільним, як залишалась вільною і безмежною думка поета. Тарас Шевченко завжди був на боці скривджених і пригноблених. Своїми творами він намагався збуджувати національний дух народу, вселяти віру в його сили. У більшості творів великого митця відображено страждання українського люду, який прагнув свободи і незалежності.

Своєрідним узагальненням теми боротьби за волю у творчості Тараса Шевченка є поема «Кавказ», вякійзмальованотяжке становище народів, поневолених Російською імперією, зокрема народів Кавказу.

Кавказька війна тривала майже півстоліття. Відчайдушно захищали рідний край горці, але не змогли встояти перед численним ворогом.

Образ Прометея в поемі «Кавказ». На початку твору поет в метафоричному плані зображує Кавказькі гори, «хмарою повиті, засіяні горем, кровію политі». Вже першими рядками поеми автор вводить читача в безглуздий у своїй жорстокості світ війни, що є результатом загарбницької політики і безмежного користолюбства царського уряду. На фоні гір окреслюється образ Прометея — символ нескореності. Образ Прометея відомий людству з давньогрецьких міфів, в яких розповідається про викрадення титаном вогню у богів з метою дати його людям. За це «самодержець» Зевс звелів покарати його: прикувати до скелі на Кавказі, де титана терзав орел. Своєрідної інтерпретації набувають у поемі образи Прометея і орла. Перший виступає у творі символом споконвічних прагнень народу до волі і свободи; символом нескореності, стійкості, самовідродження, могутньої невмирущості душі народу. У поемі в образі Прометея втілено образ кавказьких народів. Символом царського уряду, самодержавства виступає орел, зображення якого прикрашало герби Російської імперії. Пригнічує, знищує російський уряд народи Кавказу — карає орел Прометея:

Що день божий добрі ребра

Й серце розбиває.

Але важко вбити в свідомості волелюбного народу одвічне прагнення свободи, бо воно невмируще, як і серце Прометея, яке «оживає і сміється».

У поемі Кавказ Тарас Шевченко відобразив свої мрії про рівність всіх народів, а також показав силу невмирущого, вічного духу народу, що завжди залишається вільним.