Образ Богдана Хмельницького в усній народній творчості.Багато славетних синів має земля українська. їхні імена відомі всьому світові, вони лунають крізь століття як вели­кий гімн великій землі, великому народові, великій дер­жаві. Залізняк, Гонта, Кривоніс, Дорошенко — це запо­розькі козаки, справжні патріоти, національні герої. Та найвидатніша постать серед них — Богдан Хмельницький.

Він був одним з найосвічсніших людей свого часу, гнучким диплом.ітом і видатним військовим стратегом. Ав­торитет у запорожців він здобув і своїм розумом, і хо­робрістю на полі бою. Ставши гетьманом, Богдан очолив боротьбу народу проти польських поневолювачів. У битві під Жовтими Водами він розбив ущерть королівське військо. Це була перша перемога у визвольній війні ук­раїнського народу 1648-1654 рр. Люди вдячні Хмельниць­кому за те, “що врятував Україну від польського пана”.

Образ видатного гетьмана оспівується в багатьох народ­них думах і піснях. У пісні “Чи не той то хміль”, що була створена після жовтоводської битви, Хмельницький висту­пає як втілення патріотизму народу, його сили і радості від здобутої перемоги. Позитивно оцінюється визвольна війна Богдана Хмельницького і засуджується загарбницька політика польської шляхти.

Головні герої пісні “Не дивуйтеся, добрії люди” — Мак­сим Кривоніс і Богдан Хмельницький, запорозькі козаки. Максим Кривоніс — один із найближчих соратників Богдана Хмельницького. Деякі вчені вважають, що цю пісню було створено після розгрому польсько-шляхетських військ піід Пилявцями, де з великою силою виявився військовий талант славетного гетьмана і незвичайна мужність його соратника.

У думі “Хмельницький і Барабаш” розповідається про реальні історичні події, що сталися в Україні напередодні визвольної війни. Конфлікт між Хмельницьким і Бараба- шем вказує на гострі протиріччя українського народу з польською шляхтою. Іван Барабаш належав до тієї частини козацької старшини, яка йшла на угоду з поляками, зрад­жувала інтереси козацтва, всього народу українського. Об­раз Б. Хмельницького дуже яскраво вимальовується у зіставленні зі зрадником Барабашем. Якщо останній думає тільки про власний добробут, то Б. Хмельницький, як го­вориться в думі, “добре дбав”. А дбав великий гетьман про волю всього рідного народу.

Відомі українські письменники неодноразово звертатися до постаті Богдана Хмельницького. У романі Н. Рибака “Переяславська Рада” головний персонаж — славетний гетьман, що поклав своє життя за волю народу України. Бачимо ми розкриття цієї теми й у творах Г. Сковороди, І. Франка, М. Старицького, Л. Костенко та інших.

Видатний воїн, патріот, захисник України, мудрий, далекоглядний політик, мужня людина — таким зали­шався Б. Хмельницький в народній пам’яті, в усній на­родній творчості та у творах багатьох письменників. З народних пісень і дум я дізналася про патріотизм вели­кого гетьмана, його любов до народу України, його над­звичайну хоробрість і талант дипломата. Я пишаюся мужнім сином української нації. Коли буваєш у Києві,довго стоїш біля пам’ятника Богданові, згадуєш минуле нашого народу і радієш за сучасну незалежну Україну. Хочеться вірити, що будемо могутньою державою, справді вільною. А для цього треба багато працювати, чесно та самовіддано.