Образ Богдана Хмельницького в народній творчості. Багато славетних синів має земля українська, їхні імена відомі всьому світові, вони лунають крізь століття як вели­кий гімн великій землі, великому народові, великій державі: Залізняк, Гонта, Кривоніс, Дорошенко — це запорозькі коза­ки, справжні патріоти, національні герої Та найвидатніша постать серед них — Богдан Хмельницький.

Він був одним із найосвіченіших людей свого часу, гнуч­ким дипломатом і видатним військовим стратегом. Авто­ритет у запорожців він здобув і своїм розумом, і хоробрістю на полі бою. Ставши гетьманом, Богдан очолив боротьбу народу проти польських поневолювачів. У битві під Жов­тими Водами він розбив ущерть королівське військо. Це була перша перемога у визвольній війні українського народу 1648—1654 рр. Люди вдячні Хмельницькому за те, “що врятував Україну від польського пана”.

Образ видатного гетьмана оспівується в багатьох народ­них думах і піснях. У пісні “Чи не той то хміль”, що була створена після жовтоводської битви, Хмельницький виступає як втілення патріотизму народу, його сили й радості від здо­бутої перемоги. Позитивно оцінюється визвольна війна Бог­дана Хмельницького і засуджується загарбницька політика польської шляхти.

Головні герої пісні “Не дивуйтеся, добрії люди” — Мак­сим Кривоніс і Богдан Хмельницький, запорозькі козаки. Максим Кривоніс — один із найближчих соратників Бог­дана Хмельницького, Деякі вчені вважають, що цю пісню було створено після розгрому польсько-шляхетських військ під Пилявцями, де з великого силою виявився військовий талант славетного гетьмана і незвичайна мужність його соратника.

У Думі “Хмельницький і Барабаш” розповідається про реальні історичні події, що сталися в Україні напередодні визвольної війни. Конфлікт між Хмельницьким і Бараба- шем указує на гострі протиріччя українського народу з польською шляхтою, Іван Барабаш належав до тієї частини козацької старшини, яка йшла на угоду з поляками, зрад­жувала інтереси козацтва, усього народу українського, Образ Б. Хмельницького дуже яскраво вимальовується в зістав­ленні зі зрадником Барабашем, Якщо останній думає тільки про власний добробут, то Б. Хмельницький, як говориться в думі, “добре дбав”. А дбав великий гетьман про волю всього рідного народу.

Відомі українські письменники неодноразово зверталися до постаті Богдана Хмельницького. У романі Н. Рибака “Пе­реяславська Рада” головний персонаж — славетний гетьман, що поклав своє життя за волю народу України. Бачимо ми розкриття цієї теми й у творах Г. Сковороди, І. Франка, М Старицького, Л. Костенко та інших,

Видатний воїн, патріот, захисник України, мудрий, дале­коглядний політик, мужня людина — таїсим залишився Б. Хмельницький у народній пам’яті, в усній народній твор­чості та у творах багатьох письменників. З народних пісень і дум я дізналася про патріотизм великого гетьмана, його лю­бов до народу України, його надзвичайну хоробрість і талант дипломата. Я пишаюся мужнім сином української нації. Коли буваєш у Києві, довго стоїш біля пам’ятника Богданові, зга­дуєш минуле нашого народу і радієш за сучасну незалежну Україну, Хочеться вірити, що ми будемо могутньою держа­вою, справді вільною.