НЕВПИННИЙ БІГ. Стрімкий технічний прогрес у будь-якій країні — запорука її ав­торитету серед інших держав. Справді, що є почеснішим, ніж заяви­ти про себе як про інтелектуальну та обдаровану націю, до того ж робити це постійно? І сьогодні українці довели, що саме такою на­цією ми і є.

Дехто здивується: які ж дослідження здійснені саме українця­ми? Адже пересічному громадянину нашої держави під час розмо­ви про науково-технічні розробки спадають на думку лише прізви­ща іноземних учених. І мето хто знає, який величезний внесок наші співвітчизники зробили, наприклад, в авіацію та космонавтику. Уро­дженець Полтави Олександр Шаргей, автор ідеї про міжпланетні по­дорожі, у 1929 році незалежно від Ціолковського вивів формулу польоту ракети, киянин Ігор Сікорський на початку XX століття сконструював кілька нових моделей літаків. А чого тільки варті наші вчені-фізики!

Початок XX ст. ознаменувався появою нової галузі фізики — ядерної, започаткованої полтавчанином Миколою Пильчиковим. Прізвища вітчизняних винахідників звучать і в галузях хімії, інже­нерних наук, комп’ютерної техніки тощо.

Однак не треба думати, що наукові здобутки обмежені лише минулим. Світовий невпинний розвиток технічного прогресу позна­чився й на рідній державі. Так, розвитку вітчизняної авіації та кос­монавтики посприяв наш сучасник Леонід Каденюк — перший кос- монавт-дослідник незалежної України. Здійснивши польоти в кос­мос, він привіз із собою надзвичайно цікаві результати вивчення рослин у космічних умовах. Світ зобов’язаний Україні використан­ням найновіших технологій у галузі видобутку вугілля, металургії, машинобудування. З кожним днем темпи й масштаби науково-тех­нічної «епідемії» прискорюються.

Правда, існує думка, що технічний прогрес — зло, і людству тре­ба негайно припинити розвиватися в цьому напрямку, використову­ючи лише вже придумане. Мовляв, оточені технічними новинками, люди стають бездушнішими, байдужими одне до одного, переста­ють помічати прекрасне. На мою думку, це неправильні судження. По-перше, крім винайдення нового, наші фахівці намагаються вдос­коналити вже існуючі винаходи, включаючи й ті, які роблять життя комфортнішим і цікавішим: мобільний зв’язок, комп’ютерні програ­ми тощо. По-друге, як можна стримати вільний біг творчої наукової думки? Як художник не може не малювати, а поет — не писати вірші, так і вчений не уявляє життя без формул, графіків, а тим більше без власних розробок на благо науки. І це прекрасно! Звичайно, деякі винаходи не приносили користі людству й навіть ставали причина­ми нещасть і катастроф (наприклад, атомна енергія), проте не можна ж через це зупинити розвиток усесвітнього технічного прогресу. Це було б жорстоко й нерозумно.

Отже, невпинний розвиток наукової фантазії, утіленої у гені­альних винаходах, як в Україні, так і в усьому світі продовжується й буде продовжуватися. І кожен із нас мріє, щоб саме українські розробки займали одне з найперших місць серед світових здобутків науки й техніки.