Містерія Т. Шевченка «Великий льох». Слово «містерія» походить від грецького і означає таїнство. Містерія в літературі— масова драматична вистава на сюжети релігійних легенд. Як же зрозуміти назву поеми Т. Шевченка «Великий льох»? Як збагнути творчий задум автора? Адже так важко переказати зміст твору. Ця поема поєднує в собі два роди літератури: лірику і епос. Автор порушує в алегоричному змісті важливу проблему: чи є винні? І доводить, що «кожному воздається за ділами його». Поема «Великий льох» є гострою сатирою на політику Росії, це протест проти соціального і національного гніту українського народу. Шевченко співчуває російському люду, бо його так же гнобили експлуататори, як і наш. Очевидно, що алегоричний характер образів твору був узятий із вертепу, який існував у той час. Твір складається із трьох частин, а в кожній із них є по три образи. У першій частині «Три душі» автор показує гноблення за часів Миколи І, зраду Мазепи, брехливі обіцянки Катерини II, надії народу на об’єднання України з Росією. Але «три душі» були покарані, оскільки в різні часи вільно чи невільно стали причиною певної національної трагедії. У другій частині «Три ворони» — алегоричні образи найбільш реакційних сил України, Росії і Польщі. Всі вони ворожі народу. Ворони — «сестриці», які знаходять спільну мову у боротьбі проти своїх народів: українського, російського, польського. Найбільше хвастається своїми злочинами українська «ворона», в образі якої Шевченко показує національне дворянство. У розділі «Три лірники» поет безжалісно викриває панське прагнення до наживи: вони з пихою та зневагою ставляться до народу-годувальника. Засуджує зажерливість і здирство царських чиновників, зневажає українську інтелігенцію, лжепатріотів за їхню бездіяльність у справі духовного виховання нації. Царизм у поемі не тільки жорстоко пригнічує український народ, але й цинічно сміється над його історичним минулим. Автор ненавидить не тільки царя, а і козацьку старшину, поміщиків — усіх визискувачів свого народу. Тому, очевидно, Великим льохом називає Україну.