ЛІСОВА КАЗКА. Одного сонячного ранку в лісовому господарстві отримали чер­гову колоду. Колода була незвичайна. На корі висічено якісь знаки. Збоку на шнурочку теліпалася сургучева печатка.

Начальник лісгоспу Ведмідь радісно заревів:

-О, нарешті надійшла вказівка з тресту (Трест — об’єднання кількох підприємств однієї галузі.). Сіли. Читають.

« Негайно вишліть сто колод у трест і тисячу колод у главк. Нема іш чому писати».

Ведмідь скликав загальні збори. Намітили рубежі. Взяли зобо­в’язання. Врізали. Відправили.

Незабаром лісова пошта доставила в контору лісгоспу десять колод.

-Розгорнута інструкція, — зауважив Ведмідь. — Як інвента­ризувати ліс.

Провели інвентаризацію. Послали в трест звіт із п’ятдесяти ко­лод. Другий примірник в об’єднання. Третій у міністерство.

З міністерства не забарилися вислати брошуру зі ста п’ятдеся­ти колод. Як оберігати ліс від паразитів.

З главку прислали буклет із п’ятдесяти колод. Розтлумачува­ли, як правильно розуміти брошуру з міністерства.

З тресту додали тридцять колод інструкції, як розшифрувати буклет із главку.

У лісгоспі не забарилися. Відразу ж склали на двохстах коло­дах звіт про те, як вони зрозуміли вказівки зверху й що думають чинити. Заодно відправили п’ять тисяч колод у трест, десять ти­сяч — у главк і двадцять тисяч — у міністерство. Як і вимагалось.

Незабаром у лісгосп прийшла брошура. На триста колод. У су­проводі двохсотколодної пояснювальної записки з об’єднання і сто- колодної інструкції з тресту.

У цих керівних матеріалах йшлося про те, як берегти ліс від буреломів.

З лісгоспу негайно ж повідомили всі три керівні установи, що вказівки отримали. Розробили й вислали звіт на п’ятдесяти коло­дах, яких заходів вжито для безпеки лісу.

У новій депеші (Депеша — термінове офіційне повідомлення.), що надійшла зверху, хвалили лісове господарство за вчасне вжиття заходів по охороні лісу. І надіслали інструкцію з п’ятисот колод, як берегти ліс від пожежі.

Працівники лісгоспу, як і годиться, матеріал опрацювали. І до­повіли в звіті на тисячі колод, що лісові не загрожують найст­рашніші пожежі…

Якось у кабінеті Ведмедя пролунав телефонний дзвінок. Керу­ючий трестом почав дорікати за те, що річний звіт лісгосп надіслав на трухлявій палиці з ліщини.

А наступного дня лісова пошта доставила Ведмедеві наказ по тресту, написаний на виламаній із стільця ніжці. У ньому повідом­лялося, що лісове господарство ліквідується.

— Нічого, —- заспокоював Ведмідь своїх підлеглих. — Мобілі­зуємось, розкорчуємо пеньки та й візьмемося за землеробство.