Ідеалізм Дон Кіхота і твереза розсудливість Санчо Панси. На сторінках роману про Дон Кіхота Сервантес поставив поряд двох героїв, носіїв протилежних рис характеру: ідеалізму та тверезої розсудливості. Вони про­йшли шляхами роману, долаючи труднощі, борючись за справедливість. їм вдало­ся не лише залишитися разом, а й разом діяти, підтримуючи й допомагаючи один одному. Парадокс? Зовсім ні — реальність: ці дві протилежні риси однаково влас­тиві іспанцям. Ось така собі національна особливість.

Відмінність Дон Кіхота та його джури підкреслювали письменники різних ча­сів. Наприклад, Ф. Достоєвський підкреслював у Дон Кіхоті простоту душі і ве­лич серця, а наш сучасник Ф. Кривін бачив у Санчо людину не серця, а зиску.

Дійсно, якщо Дон Кіхот виїздить на подвиги для захисту всіх ображених і пригнічених, то Санчо Панса погоджується його супроводжувати, мріючи стати губернатором. Хоча вони обидва перебувають у полоні власних фантазій, та для здійснення їх вирушають у подорож разом: лицар сумного образу полонився мрі­єю викорінення зла, а Санчо — ідеєю легкої наживи.

Насправді, ці герої мають багато спільного: мудрість, знання людей, прагнен­ня робити їм добро звучать у настановах Дон Кіхота Санчо, який готується стати губернатором, і ті самі риси виявляє Санчо, який врешті-решт ним стає. Безпід­ставний ідеалізм, авантюризм і корисливість як риси іспанського характеру ви­пробовує на сторінках роману саме життя. І те зближення, яке ми спостерігає­мо між лицарем та його зброєносцем (Дон Кіхот все більше довіряє Санчо, а той стає добрішим та великодушнішим), свідчить про нерозривну єдність цих рис, які складалися упродовж століть і допомагали іспанському народу долати труднощі.