Доба великих реформ. Ще у квітні  1985 року Михайлом Горбачовим, тодішнім генепральним секретарем ЦК КПРС, було здійснено першу «пробу подолати “період застою” в економіці й громадсько-політичному житті. Не підлягає сумніву, що ця спроба вдалася: досить швидко було розхитано фундамент тоталітарного СРСР, і вже влітку 1991 року переважна більшість колишніх союзних республік отримала жадану незалежність. В Україні це був день 24 серпня, який нині ми святкуємо як День незалежності. Саме тоді почалися реформи, які тривають до сьогодні.

Узагалі вираз “доба великих реформ” бере початок з епохи індустріалізації колишнього СРСР, яка тривала в тридцяті роки XX століття. Називаючи недавні й сьогоднішні події “добою великих реформ”, ми повертаємо цьому виразу його первинне значення. Нині народ України намагається спільними зусиллями подолати негативні наслідки в економіці й суспільному житті, які залишилися ще від радянської влади. До того ж треба подолати негативні явища, притаманні переходу до капіталістичної системи господарювання. Українцям дійсно непросто: треба водночас перевиховувати себе, пристосовуватися до нових умов, плекати гідне нове покоління, усвідомлювати власну причетність до світових подій тощо.

Сьогодні реформування потребує не лише економіка. Назріли зміни в народній освіті, охороні здоров’я, житлово-будівельному комплексі. Мабуть, простіше назвати ті сфери життя, які таких змін не потребують. Кожен громадянин України має усвідомити, що без його дієвої участі впровадження більшості реформ буде просто неможливим.

Учні — теж учасники нашої доби реформ. Наша участь може здаватися тут досить скромною, але це не так. Саме в школі закладається фундамент майбутньої кар’єри, і власне, всього подальшого життя. Ми, школярі, повинні виховувати в собі якості, притаманні взагалі українській нації, зокрема демократизм поглядів, дружнє ставлення до представників інших народів, потяг до знань тощо. І тільки тоді, коли всі ці якості стануть невід’ємною частиною нашого єства, ми, молоді українці, зможемо гідно вступити до доби великих реформ разом із усім народом нашої Батьківщини.