сочинения

Категориясочинения

Сердце отданное людям. У каждого из нас свой Пушкин для меня – это эталон, символ нашей культуры, творчество которого и по сей день находит все новых и новых поклонников не только в нашей стране, но и всем мире.

читать далее

Образ рассказчика в поэме Гоголя «Мертвые души». В поэме Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» наряду с основными действующими персонажами: главным ее героем Чичиковым, помещиками и чиновниками, принимает участие еще один немаловажный персонаж — рассказчик.

читать далее

Суть споров «отцов» и «детей» Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» вызвал неоднозначную общественную реакцию: кто-то хвалил его, кто-то ругал… Но никто не оставил без внимания споры «отцов» и «детей».

читать далее

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ БОРИСА АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА: ПОШУК ЕСТЕТИЧНОГО ІДЕАЛУ До недавнього часу творчість письменника Б. Антоненка-Давидовича не була відома читачеві, навіть обізнана йому в історії української літератури. Протягом кількох десятиліть його твори не видавалися й не перевидавалися, а ім’я його було під такою суворою забороною, що не згадувалося навіть у негативному контексті.

читать далее

НЕОКЛАСИЦИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ.Перш ніж говорити про творчість такого цікавого для української літератури об’єднання митців, як неокласики, слід визначитися в самому понятті «неокласицизм», що передбачає опору на поняття «класицизму», оскільки пряме розшифрування терміна є «новий класицизм».

читать далее

ПОЕЗІЯ І ПРОЗА МАЙКА ЙОГАНСЕНА. Літературна дійсність в Україні 20-х рр. XX ст. видається приголомшливо багатою. Порівняно з нею бліднуть будь-які інші періоди розвитку нашого письменства.

читать далее

СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ XX ст. Наприкінці XIX ст. письменники активно шукали шляхів оновлення літератури. Реалізм та натуралізм уже не задовольняли потреб тих митців, які намагалися здійснити прорив зі світу буденного у вищий, духовний.

читать далее

УКРАЇНСЬКИЙ ФУТУРИЗМ. ТВОРЧІСТЬ МИХАЙЛА СЕМЕНКА Говорячи про розвиток українського футуризму, ми повинні перш за все відзначити, що він є однією з течій модернізму, Який набув розвитку в Україні На початку XXст. Модернізм є однією з літературно-мистецьких тенденцій.

читать далее

РОЗСТРІЛЯНЕ УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ «Поети на межі — розхристані бурями революцій — із розстріляними серцями — на кладовищі свого народу — над трупами убитих матерів — одчайні Парсифалі двадцятого віку — отруєного сім’ям куколю — наче сурми серед гармат епохи».

читать далее