Категориясочинения

Русь и Россия. Образ России неоднократно воспевался в творчестве русских поэтов и писателей, не стал исключением и Александр Александрович Блок. В своем стихотворении “Русь”, Блок создал образ своей родины, который приходит ему в дремоте.

читать далее

БІБЛІЙНІ ОБРАЗИ В ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ XX ст. На межі ХІХ-ХХ ст. українська література як складова загальноєвропейського процесу пережила новий спалах посиленого інтересу до Біблії. Він стимулювався різноманітними чинниками— духовно-світоглядними, соціально-культурними, суто літературними. Один із головних убачається в характері художнього осмислені« доби; коли на зміну традиційному реалізмові

читать далее

НЕВІДОМІ ІМЕНА XX ст.У розмовах про українську поезію нерідко можна чути значення: третя хвиля.Це означення пов’язане з розвитком української поезії XX століття, конкретніше — 60-ми рр., які, давши вельми чутний сплеск тецьких пошуків, кожного разу змінювалися брутальним наступом соцреалістичного літературного порядку .

читать далее

Голодомор 1932—1933 рр. в Україні, та відображення його в українській літературі. Багатовікова історія України — це літопис життя народу-великомученика. Майже кожне століття, як свідчать наукові джерела, позначене голодними роками, епідеміями, спустошливими війнами, чужоземними навалами.

читать далее

ГАРМОНІЯ СЕРЦЯ І ЧОЛА. Богдан-Ігор Антонич — яскрава, оригінальна мистецька постать в українській літературі, поет-новатор, чия творча доля переконливо засвідчує: великий талант, за словами Дмитра Павличка, «обов’язково пробивається крізь тернові хащі ідейних манівців і хитань на шлях передових думок свого часу,

читать далее

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРОЗА ПИСЬМЕННИКА У 20-30-х рр. XX ст. Валер’ян Підмогильний був досить відомим і популярним письменником, автором кількох збірок оповідань, романів «Невеличка драма», перекладів українською, творів зарубіжних класиків.

читать далее