Категориясочинения по украинской литературе

Проблема честі і зради. В історії України, особливо в епоху козаччини, ми зу­стрічаємо справжніх героїв, які уславили рідну землю. Во­лодимиру Малику пощастило знайти в одному з історич­них документів повідомлення про те, що кошовий отаман Запорізької Січі

читать далее

Дорогою ціною здобути бажану волю. У 30-х роках минулого століття на Україні посилюють­ся протести кріпаків та селян проти жахливих умов жит­тя. Вони спалювали садиби панів, вбивали своїх господарів, їхніх управителів, навіть виступали із зброєю проти царсь­ких військ.

читать далее

Висміювання зажерливості. Драматургічна творчість Івана Карпенка-Карого – це найвище досягнення українського класичного театру ко­рифеїв. П’єси цього видатного митця визначаються худож­ньою досконалістю, багатоплановістю.

читать далее

Поетичний образ Роксолани. Серед жінок-правительок, яким доводилося керувати державою в мусульманському світі, є й ім’я відомої нам Роксолани.

читать далее

Утвердження загальнолюдських цінностей. Героїня оповідання «Хто ти?» — красива дівчина Галя, сирота, яка зростала в дитячому притулку. «Дівчина була вогнисто-руда, й коси її роздималися хвилями тугого по­лум’я. Під тим полум’ям світилось чистою білизною

читать далее