Категориясочинения по украинскому языку

СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ. Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», який в одній з перших редакцій мав назву «Пропаща рила», — твір однієї ідеї. На цю думку наводить уже назва твору. Що це за пропаща сила? Чому воли не ревуть, коли ясла повні? Роман — спільна праця Панаса Мирного (Панаса Рудченка) та його брата Івана Білика […]

читать далее

СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБРАННЯ ЧІПКОЮ НЕГІДНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ В РОМАНІ П. МИРНОГО . Панас Мирний — видатний український письменник — залишив свій помітний слід у реалістичній українській літературі, збагатив­ши її чудовими творами, в яких розглядаються актуальні проблеми українського села кінця XIX ст. Одним із таких творів є соціально- психологічний роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні? », […]

читать далее

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В ПОВІСТІ. Перед тим як перейти до аналізу жіночих образів у повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», хотілося б сказати кілька слів про поняття, з одного боку, далекі від розглядуваної нами теми. Але з іншого боку, образ жінки, дружини й матері безпосередньо пов’язаний із поняттям сім’ї.

читать далее

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ ПОВІСТІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО. Література другої половини XIX століття — новий етап в історії українського письменства, етап формування. Представники реалістичного напряму намагалися якомога прав­дивіше відтворити події та характери, обставини й деталі, підкрес­люючи в них, за Б. Брехтом, суттєве, «земне», типове у глибокому розумінні. Чи не найкраще реалістична концепція жіночого характеру втіли­лася у творчості І. Нечуя-Левицького. […]

читать далее

БУДЕННІ ПРОБЛЕМИ. І. Нечуй-Левицький любив рідний народ, бажав служити його культурі, берегти й розвивати його мову. З цим були пов’язані чис­ленні життєві складності письменника: поліцейський нагляд, не­прихильність начальства, злидні, самотність. У 1885 р. він вийшов у відставку і цілком присвятив життя літературній діяльності. З урахуванням того, що тоді продовжував діяти Емський указ, який обмежував права […]

читать далее