Категориясочинения по украинскому языку

ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ. «Я думаю, що моя сила найбільша у драмі», —- писав М. Стариць­кий І. Франкові. Це й справді так. Його п’єси стали невмирущими. У всіх без винятку драматичних творах митця ми бачимо повноцінні людські характери, що діють у яскраво змальованих автором обста­винах. До речі, саме у зовнішній обстановці дії, в побуті нерідко шукає митець […]

читать далее

МОТИВИ ЛІРИКИ М. СТАРИЦЬКОГО. Поетичний доробок М. Старицького — вагомий внесок у скарбни­цю нашої духовної культури. Він писав вірші впродовж майже соро­ка років: перший вірш «Ждання» написаний 1865 року, останній «Двері, двері замкніть…» — 2 квітня 1904 року, незадовго до смерті. У поезії Старицький відкинув ту стилізовану образність «співучого селянина», яка була притаманна його попередникам. Відгукуючись […]

читать далее

ПСИХОЛОГІЗМ ОБРАЗУ КАТА. Життєвою основою творів О. Кониського найчастіше ставали спо­стереження над життям селян, міської бідноти, чиновників, свяще­ників, сільської та міської інтелігенції Чернігівщини, Полтавщини, а також особисті враження, винесені з часів заслання та від спілку­вання з людьми під час адвокатської практики. Плідними виявилися пошуки письменника й у сфері гумору і сатири. Найчастіше об’єктом сміху виступають представники […]

читать далее

ЧИ Є СИЛА, ЩО ПРОТИСТОЇТЬ ПУЗИРЯМ?Незважаючи на авторське визначення, І. Франко називав твір І. Карпенка-Карого «Хазяїн» драмою. У статті «Іван Тобілевич» до­слідник зауважував: «Чим він був для України, для розвою її гро­мадського та духовного життя, се відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори; се розуміє кожний, хто […]

читать далее

ПРАВДИВИЙ ОБРАЗ ПРОМИСЛОВЦЯ І «ГЛИТАЯ». Які твори стають класичним літературним зразком? Мабуть ті, в яких письменник розкриває таємницю людського серця, людського характеру. Від того, наскільки майстерно й правдиво він це зробить, залежить подальше життя твору в часі. Деякі твори залишаються актуальними навіть через кілька со­тень років після їх народження, незважаючи на те, що людство іде […]

читать далее