сочинения по украинской литературе

Категориясочинения по украинской литературе

Індивідуалізм егоїстичних натур. Надвечірня година… Заспокоюється гамірливе місто, го­тується відпочивати… Не знає втоми лише вітер-пустунець, що лагідними доторками все пестить обличчя перехожих. Серед них — і його давній знайомий, невисокий на зріст дідусь із ціпком у руках,

читать далее

Зображення народного життя. І. С. Нечуй-Левицький збагатив українську літературу творами про українську старовину, детально змальовуючи українську природу, звичаї і побут селян, традиції українців, їхні повсякденні справи.

читать далее

Чим мені сподобалася повість. “Кайдашева сім’я”, на мій погляд, одна з найкращих по­вістей І. Нечуя-Левицького. Темою повісті є показ життя українського селянства після реформи 1861 року на при­кладі конкретної родини.

читать далее

Поєднання типового та індивідуального у образах. Одне з найпочесніших місць в українській літературі належить Іванові Семеновичу Нечую-Левицькому. Зі сто­рінок його творів ми дізнаємося про життя тогочасного села, про звичаї народу, про безліч людських характерів, сплетін­ня яких і породжує живу тканину його романів і повістей.

читать далее

Змалювання буднів Кайдашів. І. Нечуй-Левицький — видатний український письмен­ник. Його улюблена тема — український народ з його красою і багатством душі. І. Франко називав Нечуя-Левицько- го талановитим майстром слова, підкреслював його вміння спостерігати життя, передавати побачене з

читать далее

Зображення під’яремного становища кріпаків. Багато українських письменників і поетів змальовували у своїх творах одну з найтрагічніших сторінок історії нашо­го народу — кріпацтво. Серед них такі видатні імена, як Та­рас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний та інші.

читать далее

Порівняльна характеристика Устини і панночки. “Інститутка” — це перша в українській літературі со­ціальна повість, глибоко реалістичний твір про взаємовід­носини між кріпаками та панами. Письменниця показала нестерпне становище селян, що є наслідком жорстокості і бездушності кріпосників,

читать далее

Антикріпосницька. Повість М. Вовчка “Інститутка” була першим великим полотном у дожовтневій українській прозі, де з позицій ре­волюційної демократії показано антагонізм між кріпаками і кріпосниками, стихійний протест проти сваволі гнобителів, засуджувалося кріпацтво як велике соціальне зло.

читать далее

Ідея національно-визвольної боротьби. Пантелеймон Куліш належить до тих діячів, які, будучи багатогранно обдарованими, зробили величезний внесок у розвиток української культури, літератури, мистецтва, науки. Він був прозаїком, поетом, драматургом, перекладачем, ученим-літературознавцем та критиком, фольклористом, істори­ком, етнографом, педагогом, видавцем, громадським діячем.

читать далее