ДИВО 1965 рік Провесінь. Надмор’я У кафе «Ореанда», за столиком біля вікна щодня збиралися чо­тири самотніх чоловіки, що приходили сюди з санаторію. Один з них був лікар, другий — інженер, третій — поет, а четвертий — про­фесор Отава.

читать далее