Будь-який справжній витвір мистецтва відображає форму присутності людини в світі

Справжнім твором я вважаю той, який пройшов крізь шар часу, крізь світо­гляд різних століть, той, який зачепив найчуттєвіші струни людської душі.

У центрі уваги будь-якого твору завжди людина.

Людина, тому що саме вона є матеріалом для створення будь-якого твору мис­тецтва.

Людина, тому що саме вона є творцем досконалих творів мистецтва.

Саме людські почуття, надії, переживання, прагнення та мрії стають осно­вою для віршів і прозових творів, для живопису та інших видів мистецтва. Кожен може переконатися у цьому, читаючи про нещасливе кохання у вірші Г. Аполлі­нера «Міст Мірабо», про небезпеку тоталітаризму в творі Т. Манна «Маріо і ча­рівник», про людську самотність у новелах Ф. Кафки.

Але ми ніколи не дізналися б про злети і падіння людського духу, почуття лю­дей з минулого часу, якби не твори видатних майстрів художнього слова та інших видів мистецтва. Безсмертні вірші Ш. Бодлера, П. Верлена, У. Вітмена, А. Ахма- тової та інших уславили імена своїх авторів. їх пам’ятатиме людство доти, доки існуватиме цивілізація.