«Божественна комедія» Данте – блукання головного героя у пошуках ідеалу,тобто са­мого Данте, у пошуках ідеалу, вдосконалення на  шляху до Бога.

Створюючи свою «Комедію», видатний письменник мав на меті вказати люд­ству шлях до порятунку. Шлях каяття і є саме тим способом духовного відро­дження, якого так потребує людство. «Божественна комедія» Данте є закликом до людяності, спонуканням поглянути на себе і своє життя відверто, без прикрас.

Твір складається з трьох частин: «Пекло», «Чистилище», «Рай». Три світи, в яких одночасно жив Данте: пекло зовнішнього життя, чистилище внутрішньої бо­ротьби, рай віри.

У «Божественній комедії» побудована чітка система потойбічного світу, яка складається з дев’яти кіл. У пролозі Данте розповідає, як він, досягши середини життєвого шляху, заблукав у лісі (символ людської душі в оточенні гріхів), а поет Вергілій запропонував йому здійснити подорож потойбічним світом. Дізнавшись, що Вергілій — посланець Беатріче, поет йде за ним.

Пекло, за Данте, є торжеством справедливості. Але божественна і людська справедливість — різні речі. Біблія розповідає про виняткове право Бога вершити суд. Коли судити намагається Данте, його часто охоплює почуття жалю.

Пекло — це дев’ять кіл: що нижче коло — то страшніший гріх, скоєний лю­диною. Перед входом у пекло знаходяться ті, хто не створив за життя ні добра, ні зла, і янголи, які не визначилися, з ким вони — з Богом чи дияволом. У пер­шому колі перебувають душі, які не в змозі пізнати істинного Бога. Тут Данте бачить Аристотеля, Еврипіда, Юлія Цезаря та інших; в наступних колах — душі, гріх яких — порушення природної міри, тобто ті, що піддавалися нестримній при­страсті, ненажерливості, скупості та марнотратству, гніву.

Перехід до шостого кола — важливий у блуканнях Данте. Мандрівники опи­нилися під стінами міста Діт, за яким знаходилася нижня частина пекла. В шосте коло Данте і Вергілія пропускає янгол.

У сьомому колі страждають насильники: ті, хто винний у насильстві над ближ­нім, самогубці. Далі — шахраї. Але найстрашнішим гріхом, за який карають у Ко­питі — найнижчому колі пекла, є зрада. Найбільші грішники у пеклі — вбивці Христа та Цезаря. Люцифер жує Юду та здирає йому шкіру зі спини.

У Середньовіччі вважалося, що людина має постати перед Богом очищеною, а шлях очищення йшов через страждання. Данте запропонував людству шлях уяв­них страждань.

Пройшовши пекло і чистилище, великий поет (звичайна людина) розуміє, що врятувати людство від пристрастей може лише розум, а знання божественної на­уки дає вічне блаженство.

Данте створив книгу про Всесвіт, але так само її можна назвати книгою про нього. Мабуть, серед творів світового значення немає жодного, в якому б так все- охоплююче відбилася особистість його творця.

Духовна міць твору Данте та його творець привертали увагу читачів упродовж багатьох століть і були орієнтиром на життєвому шляху. Ідеал людини — безгріш­ної, розумної, активної, був дороговказом для наступних поколінь майбутніх епох.