Антивоєнна тема в творчості Ду Фу. На долю Ду Фу випало чимало випробувань. Найстрашнішим була війна. Всі життєві негаразди поета так чи інакше пов’язані з нею. Доказом цього можуть бути найвідоміші вірші поета — «При місяці Згадую брата» та «Пісня про хліб і шовк».

Вірш «При місяці згадую брата» написаний у Циньчжоу. У цьому місці поет перебував під час свого заслання у провінцію, переїжджаючи з місця на місце че­рез бунти та набіги кочових племен. Але врешті-решт в цьому місті спалахнуло повстання і почалася війна.

Вірш починається з опису картини природи, яка увиразнює почуття самотнос­ті ліричного героя: «Це осінь, і чується втомлена пісня гусей». У другій строфі у другому.рядку враження самотності посилюється: «Ніхто не пита, чи помер я дав­но, чи живу». Ліричний герой відчуває, що йому судилося навіки бути самотнім.

У Циньчжоу поет сумував за рідною домівкою, друзями, родичами: «А в ріднім краї місяць світло ясніше несе»; «А брат мій далеко, розлучені ми — чи навіки?»; «Я довго не маю листів, а послав їх без ліку». Слова «давно», «навіки», «без ліку» підкреслюють силу суму та самотності героя.

В останніх рядках вірша поет називає причину, яка зруйнувала його світ і зро­била таким нещасним і самотнім, — це війна, від якої не сховатися ні уві сні, ні наяву. Яскравий образ «пожежі війни» підкреслює її руйнівну силу, яка знищує не тільки матеріальне, а й розриває зв’язки між рідними та близькими людьми, прирікаючи їх на самотність.

Вірш «Пісня про хліб і їиовк» — один з останніх у творчості поета. Він на­писаний у формі народної пісні і розповідає про близькі і зрозумілі народу по­няття, які були основою селянського житія китайців, — хліб і шовк. Ці образи є символом життя і мирної праці. Поет своїм віршем утверджує думку, що війна — це протиприродне явище, яке не дає чоловікам працювати у полі і вирощувати хліб — основу добробуту кожного. Жінки, замість того щоб звивати шовк і году­вати листям шовкопряда, даремно ллють сльози. Праця — це процес, який дає радість. Недарма жінки, звиваючи шовк, співають. Радість — у мирній праці, яка дарує справжнє щастя. Але війна стала лихом для всієї Піднебесної: «Нема такого міста, де б воїнів у латах не знайти». Тому поет, який любить рідну землю, засу­джує війну, виражаючи своїм віршем думку усього народу.

Ті почуття, які змальовує у своїх віршах китайський поет, знайомі і близь­кі всім, хто пережив страхіття війни., І ці вірші є попередженням: війна не пови­нна повторитися.